Zaproszenie do udziału w turnusach rehabilitacyjnych w ramach Wakacyjnej Akademii Rodziny

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do udziału w 2-tygodniowych stacjonarnych turnusach rehabilitacyjnych pt „Wakacyjna akademia rodziny” w Skawinie.

Turnusy będą odbywać się w formie stacjonarnej przez 2 tygodnie (10 dni roboczych)
w godz 8-14 (I grupa)
oraz 12-18 (II grupa)
w centrum Skawiny (woj. małopolskie) na przełomie lipca i sierpnia 2015.
Można pozostać z nami na zajęciach lub pozostawić dziecko, a samemu skorzystać z 6 godzin odpoczynku 😉 ( w tym czasie można zostawić Dzieci pod naszą opieką).

Oferujemy:
¤ indywidualne zajęcia z fizjoterapeutą (1 godzina dziennie przez 10 dni)
¤ indywidualne zajęcia z logopedą (1 godzina dziennie przez 10 dni)
¤ indywidualne zajęcia z terapii behawioralnej (1 godzina dziennie przez 10 dni)
¤ indywidualne zajęcia psychologiczno-pedagogiczne (1 godzina dziennie przez 10 dni)

Dodatkowymi działaniami wzmacniającymi rehabilitację ruchową dzieci z niepełnosprawnością umysłową będą zajęcia grupowe takie jak:

¤ socjoterapia

¤ gimnastyka korekcyjna

¤ muzykoterapia

¤ dogoterapia

Zajęcia będą prowadzone przez odpowiednio wykwalifikowanych specjalistów: psychologa, pedagoga, pedagoga specjalnego: oligofrenopedagoga, fizjoterapeutę, dogoterapeutę.

Do uczestnictwa zapraszamy dzieci z niepełnosprawnością ruchową i umysłową w wieku przed-przedszkolnym, przedszkolnym i szkolnym.
Koszt udziału 1300 zł (dodatkowo opłata za obiad wysokości 10 zł)

W celu dokonania zapisu należy wpłacić zaliczkę w wysokości 30% całości kwoty tj. 400zł do dnia 13 lipca 2015*.
Wpłat zaliczki należy dokonywać przelewem na konto:
Multibank, numer rachunku bankowego: 21 1140 2017 0000 4802 0907 1418
(*wpłata nie podlega zwrotowi, może być zwrócona tylko wówczas, gdy organizator z uzasadnionych przyczyn odwoła zajęcia).

Wszelkie informacje można uzyskać: tel. 690 654 504, 504 295 132,
mail: biuro.przedszkole@op.pl

Serdecznie Zapraszamy!