Stan zagrożenia epidemicznego

Szanowni Państwo! W piątek, 13 marca Rząd Rzeczpospolitej Polskiej ogłosił stan zagrożenia epidemicznego na terenie całego kraju w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 oraz wzrostem zachorowań na wywoływaną nim chorobę COVID-19. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Zajęcia w placówkach prowadzonych przez Fundację INKLUZJA zostają zawieszone do 25 marca 2020.
Biuro Fundacji pełni dyżury, jednak aby ograniczać kontakty społeczne i nie dopuszczać do powstawania większych zgromadzeń, prosimy o telefonicznie umawianie się na wizytę. 


Można kontaktować się również mailowo – zipiinkluzja@gmail.com oraz fundacjaskawina@gmail.com