Stan epidemii | Nauczanie zdalne

Szanowni Państwo!Na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. poz. 491 z późn. zm.) w całym kraju wprowadzono stan epidemii zamiast obowiązującego od tygodnia stanu zagrożenia epidemicznego. Zachęcamy pozostania w domach i sumiennego przestrzegania wszystkich ograniczeń.

Od 25 marca do 10 kwietnia 2020 zajęcia w placówkach prowadzonych przez Fundację INKLUZJA będą odbywać się w formie zdalnej. Oznacza to, że nauczyciele i wychowawcy w wideokonferencjach oraz mailowo będą udostępniać materiały do edukacji w domu oraz pozostawać do dyspozycji rodziców w określonych godzinach. Takie rozwiązanie wprowadziliśmy na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Kontakt telefoniczny z biurem Fundacji jest możliwy w dni robocze w godz. 10:00-17:00.

Można kontaktować się również mailowo –zipiinkluzja@gmail.com oraz fundacjaskawina@gmail.com   

Pracownicy Fundacji INKLUZJA życzą Państwu dużo zdrowia i spokoju w tym trudnym czasie.