Sprawozdanie z konferencji „Inkluzja – Edukacja bliska Dzieciom”.

Konferencja „Inkluzja – Edukacja bliska Dzieciom”, którą zorganizowaliśmy razem z Kuratorium Oświaty w Krakowie odbyła się 12 czerwca 2014 r w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 w Krakowie. Bardzo cieszymy się z takiego zainteresowania i mamy nadzieję, że udało nam się ukazać idee edukacji włączającej w sposób ciekawy i zrozumiały.

Sprawozdanie z owej konferencji można znaleźć na stronie Kuratorium (link poniżej).

http://www.kuratorium.krakow.pl/index?ac=111&id=10354