Razem możemy więcej!

Nowy Rok rozpoczyna się bardzo optymistycznie – mamy już coraz więcej wolontariuszy chętnych do pracy przy budowaniu nowoczesnej bazy o edukacji włączającej.

Może i Ty chciałbyś się podzielić swoją refleksją na temat idei włączania dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi do szkół masowych?

Czekamy na zgłoszenia na adres e-mail: zespoldowna@onet.pl.
Najciekawsze odpowiedzi będziemy umieszczać na naszej stronie!