Przedłużenie nauczania zdalnego

Szanowni Państwo!Decyzją rządu placówki edukacyjne pozostają zamknięte do 26 kwietnia 2020. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 nauczyciele i wychowawcy placówek prowadzonych przez Fundację INKLUZJA cały czas prowadzą nauczanie zdalne.  

Kontakt telefoniczny z biurem Fundacji jest możliwy w dni robocze w godz. 10:00-17:00.

Można kontaktować się również mailowo –zipiinkluzja@gmail.com oraz fundacjaskawina@gmail.com