Projekt Dziecięca Inkluzja

projekt-PZU-300Za nami półmetek projektu Dziecięca Inkluzja realizowanego w ramach konkursu dotacyjnego Fundacji PZU „Młodzi niepełnosprawni – sprawni z PZU”. Pomocą zostało objętych 15 dzieci. Za nami:

  • 9 godzin zajęć z Psychologiem;
  • 33 godziny zajęć z Logopedą;
  • 20 godzin zajęć Fizjoterapeutą;
  • 20 godzin zajęć z Oligofrenopedagogiem.

A już 27 stycznia otwarcie Sali Doświadczania Świata, której wyposażenie również prawie w całości zostało sfinansowane ze środków Fundacji PZU.