Program i termin I Małopolskiej Konferencji nt. Edukacji Włączającej

Uprzejmie informujemy, że I Małopolska Konferencja Inkluzja – Edukacja Włączająca bliska Dzieciom współorganizowana z Małopolskim Kuratorium Oświaty – została przeniesiona na 12 czerwca 2014. Spotykamy się w auli Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Krakowie na ul. Rzeźniczej 4. Zaczynamy o godzinie 10.00.

Poniżej można zapoznać się z programem konferencji. Adresowana jest ona głównie do dyrektorów/ pedagogów/ właścicieli placówek edukacyjnych oraz przedstawicieli organów prowadzących.

PROGRAM KONFERENCJI:

1. Otwarcie konferencji – Grzegorz Baran, Małopolski Wicekurator Oświaty.
2. Powitanie – Ewa Szostek, Fundacja „INKLUZJA”.
3. Edukacja włączająca edukacją przyszłości – wprowadzenie, Ewa Szostek.
4. Edukacja włączająca a integracja – definicja i różnice, Ewa Szostek.
5. Projekt Skawiński – podstawowe założenia projektu, Ewa Szostek
– łańcuch edukacyjny
– wzmocnienie integracyjne i konsolidacja rewalidacji w danej placówce
– normalizacja życia społecznego rodzin i dzieci o indywidualnych potrzebach edukacyjnych.
5. Interesariusze strategiczni i ich współpraca – E. Miterka, Akademia Ignatianum.
6. Dobre praktyki – M. Tarwacki, Zespół Szkół w Łajsku.
7. Dyskusja.
8. Zakończenie konferencji.

Serdecznie zapraszamy!