PROGAM RZĄDOWY „BEZPIECZNA I PRZYJAZNA SZKOŁA”

Szanowni Państwo!

Ministerstwo Edukacji Narodowej uprzejmie informuje, że 31 grudnia 2016 r. kończy się realizacja Rządowego programu na lata 2014-2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła”.

Do 31 grudnia 2016 r. istnieje możliwość bezpłatnego korzystania ze wsparcia i pomocy w ramach zadania publicznego, pn. Prowadzenie przez specjalistów ogólnopolskiej infolinii interwencyjno-informacyjnej dla uczniów, w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, ich rodziców, nauczycieli oraz innych podmiotów działających na rzecz bezpieczeństwa dzieci i młodzieży.

W ramach tego zadania można korzystać z oferty:

  • dwóch infolinii, tj.:
  • telefonu zaufania dla dzieci i młodzieży 111 116 oraz
    z infolinii dla dorosłych 800 100 100;
  • pomocy online poprzez strony:

www.800100100.pl/napiszwww.116111.pl/napisz

lub prze e-maila: pomoc@800100100.pl

  • serwisów merytorycznych:

www.116111.pl oraz www.80100100.pl.

Do 31 grudnia 2016 r. realizowane będzie drugie zadanie publiczne, pt. Bezpieczna
i przyjazna szkoła – ocena szkół i placówek systemu oświaty realizujących politykę ochrony dzieci przed agresją i przemocą. 
Na stronie
www.edukacja.fdds.pl
można pobrać bezpłatnie materiały edukacyjne, m.in.  scenariusze adresowane do dzieci w wieku przedszkolnym, uczniów klas I-III oraz klas IV-VI, które mogą stanowić pomoc dla nauczycieli w realizowaniu zajęć ukierunkowanych na  rozwijanie umiejętności uczniów w sytuacji różnych zagrożeń, w tym agresją lub  przemocą rówieśniczą. Dla nauczycieli i specjalistów dostępne są bezpłatne kursy e-learningowe i prezentacje multimedialne do pracy indywidualnej i grupowej. Ich tematyka dotyczy szeroko rozumianej profilaktyki agresji i przemocy, w tym cyberprzemocy.

Do 31 grudnia 2016 r. w ramach programu „Bezpieczna i przyjazna szkoła” Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji zorganizuje 8 regionalnych konferencji informacyjno-konsultacyjnych pn. „Program wychowawczy i działania profilaktyczne realizowane w szkołach i placówkach systemu oświaty. Rekomendowane kierunki działań”.

Planowane terminy konferencji w Krakowie: 18.10.2016

Na konferencji uczestnicy otrzymają bogaty pakiet materiałów konferencyjnych.  Informacje o tym wydarzeniu upowszechniane będą na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej
www.bezpiecznaszkola.men.gov.pl
lub na stronie Ośrodka Rozwoju Edukacji
http://www.ore.edu.pl/wydzialy/wychowania-i-profilaktyki/7080-wychowanie-i-profilaktyka-na-rzecz-bezpiecze%C5%84stwa-%E2%80%93-8-konferencji.

Z poważaniem,

Dyrektor Departamentu
Wychowania i  Kształcenia Integracyjnego MEN