Otwarcie Zespołu Integracyjnych Placówek Inkluzyjnych ZIPI INKLUZJA w Skawinie

zipi-inkluzja-oryginal-logo

Fundacja INKLUZJA – Edukacja Włączająca z radością informuje, że już na przełomie września i października 2016 r. zostanie otwarty Zespół Integracyjnych Placówek Inkluzyjnych „ZIPI INKLUZJA” w Skawinie.

Nowoczesna placówka, w skład której wchodzi Klub Malucha (opieka nad dziećmi do 3 roku życia) oraz Przedszkole, znajduje się przy ul. Sikorskiego 13, tuż obok Zapiekanek Skawińskich, naprzeciwko Dworca PKP.

W naszej ofercie zapewniamy:
– realizację podstawy programowej,
– realizację rocznego przygotowania szkolnego,
– zajęcia rozwijające uzdolnienia dzieci w formie indywidualnej lub grupowej, prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę, w tym zajęcia rytmizujące, muzyczne, plastyczne, gimnastyczne i naukę języków obcych,
– zajęcia rewalidacyjne dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego z poradni psychologiczno-pedagogicznej,
– opiekę specjalistów w tym psychologa, logopedy, fizjoterapeuty, dogoterapeuty,
– zdrowe wyżywienie w formie cateringu (4 posiłki dziennie).

Wszystkie zajęcia skierowane są również do dzieci z niepełnosprawnościami,  trudnościami rozwojowymi i orzeczeniem o kształceniu specjalnym.

Posiadamy w pełni sprawdzone zaplecze specjalistów tworzone z myślą o dzieciach z deficytami rozwoju i specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
W ramach opieki specjalistycznej zajmujemy się też rodzinami z trudnościami wychowawczymi i komunikacyjnymi. Działania prowadzone są w uzgodnieniu z Rodzicami/Opiekunami dziecka.

Zachęcamy do zapoznania się z naszą działalnością na stronie internetowej, oraz na portalu społecznościowym Facebook:

http://inkluzjaskawina.edu.pl

https://www.facebook.com/ZIPIINKLUZJA/