Odwiedziny Pani Petry Rost z Turyngii

24 września odwiedziła Fundację Pani Petra Rost, która przebywała w Krakowie w dniach 22.09-26.09. br.
Pani Rost pracuje w administracji landu Turyngii (Niemcy) w Ministerstwie Edukacji, Nauki i Kultury i zajmuje się nadzorem nad przedszkolami, a także współpracuje z instytucjami zajmującymi się pomocą młodzieży. Do Polski przyjechała, aby uczestniczyć w drugiej turze projektu stażowego w ramach programu Leonardo da Vinci. Małopolska jest partnerem w projekcie „Staże typu job shadowing w Europie” realizowanym w ramach Programu Leonardo da Vinci, w którym beneficjentem (koordynatorem projektu) jest Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Kraju Związkowego Turyngii (Niemcy). „Job shadowing” oznacza, że praktykanci mają możliwość podpatrywania swego mentora pracującego na określonym stanowisku.

Podczas 3 godzinnego spotkania zostały omówione m.in następujące zagadnienia związane z:

>> integracją i inkluzją w przedszkolach,

>> zapoznanie się z systemem organizacji przedszkoli i prawodawstwem w zakresie określenia warunków działalności przedszkoli, przepisami administracyjnymi w tym zakresie i doradztwem,

>> zapoznanie się przepisami prawnymi w odniesieniu do opieki na dziećmi,

>> nadzór państwowy nad przedszkolami i jego strukturą,

>> zapoznanie się z konkretnym przedszkolem/przedszkolami wraz z koncepcją działalności i planem dnia,

>> zagadnienie przejścia z przedszkola do nauki w szkole podstawowej/zerówce.

Pani Petra Rost wyraziła swoje ogromne zainteresowanie Projektem Skawińskim – Edukacja Właczająca Edukacja Przyszłości. Była również z wizyta w przedszkolu „Parkowe Skrzaty”. Podczas odwiedzin wyraziła swoje pełne uznanie dla metod i sposobu pracy nauczycielek w pierwszym w Polsce przedszkolu inkluzyjnym „Parkowe Skrzaty” (www.parkoweskrzaty.cba.pl)