Projekty

Integracyjna Spartakiada – Lato 2017

Fundacja INKLUZJA – Edukacja Włączająca rozpoczyna przygotowania do realizacji lokalnego projektu pt.: „Integracyjna Spartakiada – Lato 2017”.

Poczatek – 4 lipca

Zakończenie – 28 lipca

Pomysłodawcami i realizatorami Spartakiady dla dzieci i ich Rodziców są Państwo:

  • Pan Damian Dudkiewicz oraz
  • Pani Izabela Dudek.

Szczegółowy program zostanie opublikowany w dniu dzisiejszym na stronach Fundacji INKLUZJa, a także przedszkoli.

Serdecznie zapraszamy Rodziców z dziećmi do wspólnych zajęć sportowych i terenowych, połączonych z poznawaniem ciekawych miejsc w naszej pięknej Skawinie.

Czym jest projekt „Integracyjna Spartakiada – Lato 2017”

Ma to być dla naszych podopiecznych czas, w którym aktywnie i wesoło spędzą wspólnie chwile poznając jednocześnie szerokie możliwości jakie daje Skawina i jej okolice. Przewidziane są zajęcia ruchowe, gry terenowe, wyjazdy i wyjścia w różne ciekawe miejsca oraz zajęcia o charakterze krajoznawczym i mieszczącym się w ramach edukacji patriotycznej (poznanie naszej „Małej Ojczyzny” jaką jest Skawina). Zajęcia te mają na celu pokazanie dzieciom jak aktywnie i ciekawie można spędzać czas w Skawinie.

Poprzez różnorodne gry i zabawy chcemy integrować dzieci pełnosprawne i niepełnosprawne oraz promować postawę „fairplay” w trakcie rywalizacji.

Spartakiada obejmuje m.in ćwiczenia indywidualne, w parach oraz w zespołach, a także liczne gry zespołowe . Zajęcia w zależności od pogody oraz liczby dzieci zlokalizowane zostaną na terenie różnych obiektów w mieście Skawina (np. Park Miejski, Błonia Skawińskie, boiska sportowe, ścieżki zdrowia, place zabaw itd.) i będą prowadzone pod czujnym okiem wykwalifikowanego fizjoterapeuty.

Zajęcia krajoznawcze i o charakterze patriotycznym mają na celu przybliżenie naszym podopiecznym historii Skawiny oraz jej obecnych możliwości, atrakcji, przedsięwzięć. Dzięki tym wszystkim aktywnością mamy nadzieję zaszczepić w naszych podopiecznych proaktywne podejścia do miasta i gminy Skawina. Chcemy, aby nasze dzieci były świadomymi i aktywnymi uczestnikami społeczności lokalnej.

Zapraszam Ewa Szostek


I INTEGRACYJNY KONKURS RECYTATORSKI

Fundacja INKLUZJA – Edukacja Włączająca wraz z Niepublicznym Przedszkolem Integracyjnym „Parkowe Skrzaty” dnia 25.05.2017 w Skawinie organizuje I Integracyjny Konkurs Recytatorski „Przygoda ze słowem” skierowany do wszystkich przedszkoli w Gminie Skawina.
Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w konkursie.
Kontakt: tel. 504-295-132; e-mail: biuro.przedszkole@op.pl
I INTEGRACYJNY KONKURS RECYTATORSKI


Projekt „Karnawałowa Integracja w Skawinie”

W ramach Projektu 17 lutego 2017 roku został zorganizowany Bal Karnawałowy, którego organizatorami była Fundacja INKLUZJA – Edukacja Włączająca oraz nieformalna grupa rodziców Dzieci są Ważne. Patronat nad imprezą objął Burmistrz Miasta i Gminy Skawina Paweł Kolasa. Bal Karnawałowy stanowił piękny przykład integracji dzieci niepełnosprawnych z pełnosprawnymi. Był on skierowany do wszystkich dzieci w wieku przedszkolnym z Gminy Skawina oraz ich opiekunów.

Na Balu było obecnych około 80 dzieci. Uczestnicy zabawy świetnie się bawili biorąc udział w konkursach z nagrodami, tańcząc do muzyki rozrywkowej oraz mieli możliwość zaprezentowania swoich umiejętności wokalnych. Centrum Kultury i Sportu w Skawinie w swej uprzejmości udostępniło nieodpłatnie piękną salę w Ośrodku Kulturalno-Rekreacyjnym “Gubałówka” i udzieliło  pozostałego wsparcia logistycznego. Dzięki takiej współpracy Bal mógł się odbyć dostarczając tyle radości dzieciom.

Dzięki naszym pozostałym  sponsorom, każde dziecko dostało pyszny poczęstunek i drobny upominek. W trakcie Balu odbyła się również licytacja na rzecz Skawińskiego Stowarzyszenia Pomocy dla Zwierząt.


Projekt „Zimowa akademia INKLUZJI”

Projekt ten był współfinansowany ze środków Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie w ramach zadania publicznego „Organizacja wypoczynku zimowego”. Był on skierowany do dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym, z terenu Skawiny i okolic.

Zajęcia w ramach Zimowej akademii INKLUZJI odbywały się w trakcie ferii zimowych (od 31 stycznia  do 10 lutego 2017 roku ) i zaowocowały zbudowaniem trwałych, społecznych relacji pomiędzy dziećmi pełnosprawnymi i niepełnosprawnymi. Projekt przyczynił się do poszerzenia wiedzy dzieci z zakresu krakowskich legend oraz do stymulacji deficytów rozwoju fizycznego w przypadku dzieci niepełnosprawnych, a także do zmniejszenia występujących wad postawy czy nieprawidłowych wzorców ruchu u dzieci pełnosprawnych. Poprzez wspólnie realizowane zajęcia, zbudowana została integracja pomiędzy użytkownikami.


Projekt „Dziecięca INKLUZJA”

Realizowany był w ramach konkursu dotacyjnego Fundacji PZU „Młodzi niepełnosprawni – sprawni z PZU” w okresie od 2 listopada 2016 roku do 31 stycznia 2017 roku. Swym działaniem objął on grupę dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz rodziców tych dzieci wraz z dziećmi pełnosprawnymi. Zrealizowany projekt pomógł w podniesieniu kondycji fizycznej beneficjentów, a co za tym idzie, poprawie zdolności poznawczo-społecznych. Wpłynął on także na wzrost motywacji rodzin we wspomaganiu rozwoju swoich podopiecznych.

Wsparcie psychologa wpłynęło na podniesienie samooceny wśród dzieci oraz pomogło rodzicom. Stanowiło pomoc w rozwoju zdolności radzenia sobie w środowisku. W ramach projektu dzieci i rodzice zostali objęci opieką wielu specjalistów, m.in.:

  • oligofrenopedagoga,
  • socjoterapeuty,
  • tyflopedagoga
  • czy opieką specjalisty do zachowań trudnych.

Ze środków Projektu została wyposażona w podstawowym zakresie Sala Doświadczania Świata. Jest to miejsce w którym poprzez zastosowanie różnych urządzeń, stymulowany jest rozwój zmysłów dzieci. Sala Doświadczania Świata to miejsce przyjazne, w którym zmysły są pobudzane między innymi efektami świetlnymi. Przebywanie w tej sali sprawia dzieciom przyjemność, a także zapewnia poczucie bezpieczeństwa.


Projekt „Na dworze i na polu”

Projekt współfinansowany z budżetu Gminy Skawina realizowany w ramach zadania publicznego „Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości, rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej”.

Projekt realizowany będzie dla Integracyjnego Inkluzyjnego Przedszkola „Parkowe Skrzaty” w Skawinie oraz Samorządowego Przedszkola Nr 1 w Skawinie.

Projekt ma na celu upowszechnienie dawnej kultury polskiej – dworskiej i wiejskiej – wśród dzieci w wieku przedszkolnym, które zapoznają się z trybem życia, tradycjami i zwyczajami mieszkańców dawnej wsi i dworu. Planowany efekt to wyższa świadomość narodowa i kulturowa uczestników.

Wydarzenia, które realizowane będą w ramach projektu:

  • Izba Regionalna i Pałac Żeleńskich w Kłaju
  • Warsztaty sztalugowe w Skawinie
  • Bal przebierańców „Księżniczki i Rycerze”

Projekt Skawina PROaktywna II

Skrócony opis projektu „Skawina PROaktywna II” Fundacji INKLUZJA – Edukacja Włączająca

Kolejna edycja projektu „Skawina PROaktywna II” to powtórzenie cyklicznych zajęć rehabilitacyjnych dla dzieci niepełnosprawnych umysłowo lub ruchowo z Gminy Skawina.

Projekt współfinansowany jest z budżetu Gminy Skawina, w ramach zadania publicznego: Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.

W ciągu czterech miesięcy, od marca do czerwca 2016 roku, prowadzone będą zajęcia fizjoterapeutyczne, poprawiające kondycję fizyczną uczestników. Odbywać się będą także regularne warsztaty socjoterapeutyczne,  spotkania z psychologiem (zarówno dzieci, jak i ich rodziców) oraz z dogoterapeutą z wytresowanym psem.

Końcowym efektem będzie poprawiona kondycja fizyczna dzieci niepełnosprawnych oraz ich wyższe przystosowanie do życia w społeczeństwie.


Projekt Skawina PROaktywna

Skrócony opis projektu Skawina PROaktywna Fundacji INKLUZJA – Edukacja Włączająca

Projekt “Skawina PROaktywna” zakłada realizację cyklicznych zajęć rehabilitacyjnych dla dzieci z niepełnosprawnością umysłową oraz ruchową z Gminy Skawina. Działania skierowane są zarówno do dzieci w wieku przedprzedszkolnym, przedszkolnym i szkolnym, a także do ich rodziców i opiekunów
Projekt będzie realizowany przez 3 miesiące, od kwietnia do czerwca 2015 roku na terenie Skawiny. Projekt jest współfinansowany z budżetu Gminy Skawina w ramach realizacji zadania publicznego: Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.

Głównym celem projektu jest aktywizacja i poprawa jakości i podniesienie częstotliwości zajęć rehabilitacyjnych dla dzieci z niepełnosprawnością ruchową i umysłową z terenu Skawiny poprzez realizację kompleksowych zajęć dla dzieci.
Specjalistyczne zajęcia dla dzieci będą zakładały rehabilitację ruchową poprzez:
– zajęcia grupowe z aquaterapii metodą Halliwicka
– zajęcia grupowe socjoterapeutyczne z oligofrenopedagogiem – rozwiązywanie zachowań trudnych
– indywidualne zajęcia sprawnościowe z dogoterapeutą
– indywidualne zajęcia ruchowe rehabilitacyjne
Uwieńczeniem działań będzie realizacja pikniku sportowego, w ramach skawińskich obchodów Dnia Dziecka, podczas którego odbędzie się DOGTREKKING “Ja i pies”.

Oprócz zajęć dla dzieci, planujemy organizację spotkania szkoleniowego dla rodziców dzieci z niepełnosprawnością, poświęconego nowoczesnym metodom rehabilitacji oraz wspomagania całościowego rozwoju dziecka.


Grupa taneczna integracyjna – „Tańczymy z cieniem”

Sobotnie zajęcia taneczne , które rozpoczną się w II połowie lutego. Odbywać będą się w Skawinie, pod Krakowem. Zajęcia będą obejmowały taniec współczesny dla wszystkich dzieci oraz krewnych/wolontariuszy, którzy pomogą nam otrzymać rytm. Zapraszamy do zgłoszeń przez formularz kontaktowy na stronie, lub bezpośrednio telefonicznie. O szczegółach będę informować na bieżąco. Zapraszamy!


Obowiązki domowe dzieci SPE

Proszę o przesyłanie krótkiego opisu czynnosci domowych, w których nasze dzieciaki, pomimo występujących deficytów, pomagają. Warunek konieczny do opublikowania to załączenie zdjęć. Zapraszamy!