Najczęstsze pytania

W czym fundacja może mi pomóc?

Wszechstronny rozwój Twojego dziecka, gwarantowany przez Nasz zespół specjalistów.

Po czym mam poznać, że potrzebuję pomocy?

Niepokoi Cię zachowanie Twojego dziecka?

Przyjdź do Nas! Zapewniamy pomoc: szereg spotkań, rozmów, warsztatów, porady dotyczące spraw diagnostyki medycznej oraz pełna rewalidację u boku wykwalifikowanej kadry.

Dlaczego mam wybrać akurat tę organizację?

Prowadzimy placówki w Edukacji Włączającej od 2016 roku. W Przedszkolach i w Szkole Podstawowej przez Nasze ręce przeszło ponad kilkaset pełno- i niepełnosprawnych ZADOWOLONYCH podopiecznych.

Po czym poznam, że to działa?

Mądrze wspieramy młodego człowieka , aby stał się szczęśliwym dorosłym.

Po co istnieje fundacja?

Misją Fundacji jest możliwie jak najszersze propagowanie idei Edukacji Włączającej, a przez to poprawa funkcjonowania osób z niepełnosprawnością umysłową, w tym z Zespołem Downa.

Do czego dążycie?

Jeśli dziecko czegoś nie może wykonać, to my przystosowujemy otoczenie i metody do Jego potrzeb tak, aby mógł osiągnąć swój cel.
Dążymy do wprowadzenia Edukacje Włączającej w każdej placówce edukacyjnej, w której jest jakiekolwiek dziecko z niepełnosprawnością.

Jaką wartość możecie dać swoim podopiecznym?

Nasze działania kierowane są do dzieci i młodzieży pełno- i niepełnosprawnych.
Dostrzegamy, doceniamy i wykorzystujemy wartości jakie niosą ze sobą różnice. Wydobywamy potencjał każdego naszego podopiecznego, dostrzegamy jego zdolności, umiejętności i talenty.
Propagujemy edukację społeczną do brania odpowiedzialności za zmniejszenie skutków niepełnosprawności i włączenie tych osób do życia społecznego. Chętnie współpracujemy z Rodzicami, którzy są dla Nas najważniejszym partnerem. Słuchamy uwag i porad oraz oferujemy szereg warsztatów dla Rodziców. Równie chętnie spotykamy się z Rodzicami w celu dyskutowania w tematach związanych z potrzebami dziecka.
Nasi podopieczni są źródłem i motywacją dla naszej Fundacji.