NNW szkolne zgodnie z wytycznymi MEN

Szanowni Państwo,

zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Edukacji Narodowej umowa ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) dzieci i młodzieży szkolnej jest dobrowolną umową ubezpieczenia i może być ona zawarta wyłącznie z woli rodziców. W związku z powyższym przedstawiamy Państwu możliwość zawarcia ubezpieczenia zgodnie z wymogami zarówno MEN jak i KNF. Poniżej zamieszczamy link do strony www, gdzie w prosty i łatwy sposób, całkowicie on-line, każdy rodzic może indywidualnie ubezpieczyć swoje dziecko:

www.nnw1.sug-ubezpieczeni.pl

W celu ułatwienia dostępu do ubezpieczenia NNW dla rodziców Państwa uczniów zwracamy się z prośbą o umieszczenie w/w linku na stronie internetowej Państwa placówki.
Takie rozwiązanie jest korzystne zarówno dla Państwa, jak i dla rodziców. W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości służymy pomocą.

Korzyści:

  • Szkoła nie będzie ubezpieczającym na polisie – nie będzie odpowiedzialna finansowo, nie będzie również zbierała składek od poszczególnych rodziców/klas,
  • Do ubezpieczenia można przystąpić on-line, bez wychodzenia z domu – bez zbędnego angażowania dyrekcji, nauczycieli, rady rodziców,
  • Wszelkie niezbędne dokumenty są wysyłane na wskazany adres e-mail,
  • Ochrona rozpocznie się od dnia następnego po przystąpieniu do ubezpieczenia i będzie obowiązywała przez 12 miesięcy,
  • Rodzic decyduje o wyborze wariantu, sumie ubezpieczenia, składce i samodzielnie dokonuje płatności,

Ubezpieczenie NNW szkolne jest ubezpieczeniem dobrowolnym, można mieć kilka polis NNW. W razie wypadku ubezpieczony otrzyma świadczenie z każdej polisy.

Dodatkowa istotna informacja dla osób objętych społecznym ubezpieczeniem rolników

Tylko do 13.10.2019 r. została zawarta umowa grupowego ubezpieczenia NNW i jest finansowana w całości przez Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników. Grupowe ubezpieczenie NNW obejmuje dzieci rolników do ukończenia 16-go roku życia pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym z rodzicami lub opiekunami prawnymi, z których przynajmniej jedno podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie. Więcej informacji można znaleźć na stronach internetowych KRUS, pod adresem www.krus.gov.pl

 

Z poważaniem Ewa Szostek