Konsultacje PSTB

18.05.2016 Integracyjne Inkluzyjne Przedszkole „Parkowe Skrzaty” gościło panią magister Martę Kwaterska, która jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia Terapii Behawioralnej, terapeutą w Ambulatorium Terapii Behawioralnej i Zespołach Interwencji Kryzysowej. Konsultacje dotyczyły struktury przestrzeni wychowawczej zbudowanej w oparciu o zastosowanie elementów terapii behawioralnej. Spotkanie zaowocowało nową wiedzą naszej kadry pedagogicznej i możliwościami doskonalenia umiejętności pracy z dziećmi, zwłaszcza z zaburzeniami rozwojowymi, a także na temat systemu nagród jako najlepszego dla nich wzmocnienia w budowaniu w rozwoju.