Dotacja dla Fundacji INKLUZJA – Edukacja Włączająca ze środków FIO – małopolska lokalnie.

Z ogromną radością informujemy, że usyskaliśmy dofinansowanie na kolejny projekt. Tym razem będzie to działanie pt „Wzmocnienie dla integracji” ukierunkowane na rozwój naszej Fundacji. Dzięki otrzymanej dotacji ze środków FIO-małopolska lokalnie będziemy mogli zakupić niezbędny sprzęt oraz zwiększyć nasze kompentecje, aby jeszcze skuteczniej realizować kolejne działania. FIO małopolska lokalnie jest programem wsparcia skierowanym do młodych organizacji pozarządowych, grup nieformalnych i grup samopomocowych działających na terenie województwa małopolskiego. Powstał z inicjatywy czterech organizacji pozarządowych: Fundacji Biuro Inicjatyw Społecznych, Stowarzyszenia Forum Oświatowe Klucze, Fundacji Sztuki, Przygody i Przyjemności ARTS oraz Babiogórskiego Stowarzyszenia Zielona Linia.

Program realizowany jest w nowej formule rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020, finansowanego z krajowych środków publicznych pochodzących z budżetu państwa. Program wspiera zwykłych ludzi, którzy chcą wspólnie działać na rzecz swojej społeczności.