Dogoterapia

Dogoterapia/Kynoterapia to jedna z metod wspomagająca długotrwałe procesy rehabilitacji i leczenia. Polega na wieloprofilowym wspomaganiu leczenia poprzez zajęcia z udziałem odpowiednio przygotowanego psa. Stanowi uzupełnienie całości oddziaływań terapeutycznych w usprawnianiu dzieci i dorosłych.
Głównym celem jest niesienie pomocy osobom z niepełnosprawnością  fizyczną, umysłową i nieprzystosowanym społecznie. Jednak stosowanie tej metody wymaga szerokiej wiedzy i praktyki, jaką można nabyć, biorąc udział w szkoleniach prowadzonych przez Polską Akademię Zoopsychologii i Animaloterapii.

Polska Akademia Zoopsychologii i Animaloterapii: https://pazia.pl

Akademia propaguje nowoczesne formy szkolenia i modyfikacji zachowania zwierząt oparte na metodach pozytywnych.
Szczególnie angażują się w szerzenie wiedzy na temat wpływu zachowania dobrostanu zwierząt pracujących w animaloterapii na ich zachowanie i zdrowie.